วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

Preposition of Time for P.4

Preposition of Time   
  Preposition of Time   คือ    คำบุพบทบอกเวลา ได้แก่
at        ใช้กับจุดย่อยของเวลา,เวลาตามนาฬิกา,และช่วงเทศกาลประจำปี
on        ใช้กับวัน ( ซึ่งอาจมีเดือน พ.ศ. ด้วย ) ช่วงเวลา , วันสำคัญต่างๆ
in        ใช้กับช่วงเวลาของวัน, เดือน, ปี, ค.ศ., ศตวรรษ, ฤดู 

ศึกษาเพิ่มเติม